Archiv článků

Nebankovní hypotéku může získat každý

Nebankovní hypotéku může získat každý

Každý žadatel, který splní několik podmínek. Vše s Vámi probereme.

Toužíte po úvěru, ale banky vás vytrvale odmítají? Potřebujete však peníze na bydlení nebo pro jakékoliv jiné účely?

Ulehčete si život kvalitní hypotékou

Ulehčete si život kvalitní hypotékou

Mít dostatek peněz na všechno je snem snad každého. Bydlení, povinnosti ale také zábava, to jsou hlavní oblasti, do kterých je nutné investovat.

Nechte si ušít nebankovní hypotéku na míru

Nechte si ušít nebankovní hypotéku na míru

Pomohla by vám vyřešit problémy, ale i běžné záležitosti vyšší půjčka? Máte obavy jít do banky a hledáte jiné možnosti? Do jiných patří i nebankovní hypotéka.

Objekt úvěru

Objekt úvěru

Tento termín je označení pro nemovitost, kterou dlužník hodlá financovat daným hypotečním úvěrem. Jde tedy o situaci, kdy žadatel o hypotéku uvede jako objekt úvěru například nový rodinný dům, který…

Čerpání úvěru

Čerpání úvěru

Hypoteční úvěry lze nejčastěji čerpat dvěma způsoby. První spočívá v průběžném čerpání, a to v případě klasického účelového úvěru, kdy jsou propláceny faktury například za stavební…

Nebankovní společnost

Nebankovní společnost

Jde o společnost, která nemá co dočinění s bankovním sektorem. Zatímco banky fungují pod vedením ČNB (České národní banky), nebankovní společnosti jsou společnosti, jako každé jiné. Právě v tomto…

Doba splatnosti

Doba splatnosti

Tato informace je jednou z nejdůležitějších. Udává, jak dlouhou dobu budete daný úvěr splácet. Doba splatnosti je ovlivněná mnoha faktory. Prvním je samozřejmě typ daného úvěru. Je obrovský rozdíl…

Konsolidace úvěrů

Konsolidace úvěrů

Tuto službu využije klient bankovní či nebankovní společnosti, který musí splácet hned několik úvěrů, a to za účelem ulehčení si od poplatků a dalších prvků, které navyšují splátku. Konsolidace…

Fixace

Fixace

Tento pojem je označení pro dobu, kdy jednoduše zůstává úroková míra stejná. Jak jistě víte, věřitel může po dobu splácení úvěru úvěrovou míru různě měnit. To však není možné po dobu…

Nezávazná žádost

Nezávazná žádost

Tato žádost je specifická pro společnosti, které teprve hledají své klienty a snaží se je nalákat na co nejlepší podmínky. Proto nabízejí nezávazné žádosti, aby měly přehled o tom, kolik klientů by…

Americká hypotéka

Americká hypotéka

Jde o druh neúčelového úvěru, který se stává hitem poslední doby. Výhoda tohoto úvěru je možnost vypůjčení většího objemu peněz, a to bez toho, abyste museli bance či nebankovní společnosti…

Bonita

Bonita

Jde o termín užívaný pro schopnost klienta splácet věřiteli úvěr. Přeneseně řečeno se může jednat o důvěryhodnost. Bonita je vlastnost, kterou si každý dlužník buduje právě tak, jak si při…

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti

Tento pojem znamená v oblasti hypotečních úvěrů opravdu mnoho. I když to není na první pohled zcela zřejmé, je nutné mít nemovitost, kterou se chystáte ručit, řádně pojištěnou. Pokud by tomu tak…

Odklad splátky

Odklad splátky

Jde o stav, kdy dlužník potřebuje z jakéhokoliv důvodu ulevit od splácení. Odklad splátek je nabízen mnoha bankovními i nebankovními společnostmi jako nadstandardní služba, která má pomocí se…

Hypoteční kalkulačka

Hypoteční kalkulačka

Hypoteční kalkulačka představuje ideální nástroj pro zájemce o hypoteční úvěr. Moderní kalkulačky dokážou takřka nahradit pracovníka v bance, který by vám našel vhodnou nabídku. Funkce hypoteční…

Jistina

Jistina

Tento pojem označuje nesplacenou částku dlužníkem. To znamená, že pokud jste si vzali úvěr a ještě jste ho nezačali splácet, bude jistina nabývat hodnoty celého úvěru. Pokud jste již splatili…

Odhad nemovitosti

Odhad nemovitosti

Pod tímto označením se skrývá činnost, která je pro mnohé úkony s nemovitostmi opravdu důležitá. Příkladem je například prodej či pořízení nemovitosti. Cenu nemovitosti však potřebujete znát i…

Dlužník

Dlužník

Jako dlužník může být označena jak fyzická, tak dokonce i právnická osoba. Povětšinou se jedná o klienta banky či nebankovní společnosti. Jedna se o osobu, která podepsala smlouvu a nyní čerpá úvěr…

LTV - částka k zaplacení

LTV - částka k zaplacení

Tato zkratka je označení anglického slovního spojení. Tohle spojení zní Loan to value a v překladu to znamená částka k zaplacení. Jde o poměr mezi vypůjčenou částkou a odhadní cenou zastavené…

Flexibilní hypotéka

Flexibilní hypotéka

Pojem flexibilní hypotéka buď zajímat především klienty s nestálými příjmy. Při splácení flexibilní hypotéky lze totiž měnit výši splátek podle finančních možností klienta. Je to tedy ideální…

Konstantní splácení úvěru

Konstantní splácení úvěru

Jde o specifický způsob splacení jakéhokoliv úvěru, který je v poslední době velmi známý. Konstantní způsob splácení je navzdory svému názvu charakteristický v tom, že se splacení po celou dobu…

RPSN (Roční procentní sazba nákladů)

RPSN (Roční procentní sazba nákladů)

Tento údaj je základem každého úvěru. Jde o zjednodušeně řečeno celkové shrnutí nákladů, které budete muset kromě samotné vypůjčené částky zaplatit. RPSN slouží k přesné představě o tom…

Nebankovní hypotéka

Nebankovní hypotéka

Tento termín označuje specifický úvěr, který je stále rozšířenější. Jde o vynikající záležitost pro široké spektrum klientů. Nebankovní úvěry jsou podstatně jiné než ty bankovní, a to hlavně…

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je obsáhlá databáze, která schraňuje údaje o vlastnících nemovitostí, ale také informace o jednotlivých nemovitostech. Tato databáze, anebo seznam, je veřejný a nahlížet do něj…

Exekuce

Exekuce

Tento pojem označuje jednání, které je charakteristické pro všechny neplatiče. Ten, kdo se dostane do exekuce, se bude nacházet ve velmi svízelné situaci. Exekuce je strašákem pro všechny dlužníky…

Cena úvěru

Cena úvěru

Tento termín je označení pro celkovou částku, kterou dlužník zaplatí věřiteli. Nejde však jen o jistinu a úrok, jde o všechny ostatní poplatky či přidané hodnoty, které je potřeba v rámci úvěru…

Předčasné splacení

Předčasné splacení

Tímto termínem je označená situace, kdy dlužník splatí celý úvěr jednorázovou částkou ještě před skončením doby splatnosti. V praxi se této možnosti využívá hlavně tehdy, když dlužník získá…

Oddlužení

Oddlužení

Tento proces slouží pro záchranu dlužníků, kteří přecenili své možnosti a dostali se do problémů se splácením. Oddlužení se také označuje jako bankrot a je to situace, kdy dlužník není schopen…

Australská hypotéka

Australská hypotéka

Úvěr s názvem australská hypotéka je velmi zajímavým finančním produktem. V první řadě je nutné zmínit, že australská hypotéka je zcela odlišný finanční produkt na rozdíl od americké hypotéky…

Dluhová služba

Dluhová služba

Dluhová služba vyjadřuje poměr mezi dluhy a příjmy dlužníka. Je to užitečný poměr především z hlediska orientace mezi všemi výdaji a příjmy. Dlužník si také může snáz korigovat své měsíční…

p.m.

p.m.

Per menses neboli měsíční úroková míra. Jde o podobný princip jako u per annum, avšak s tím rozdílem, že zde je úročení po měsíci, nikoliv až po roce. V praxi to znamená, že když dlužník bude…

Hypoteční makléř

Hypoteční makléř

Jde o označení profesionála, která má za úkol nabízet ty nejlepší nabídky bankovních i nebankovních společností. Nejde o vybraného pracovníka určité společnosti, ale jde o nezávislého odborníka…

Navýšení hypotéky

Navýšení hypotéky

Navýšení hypotéky lze chápat dvěma způsoby. Jednak je to označení všech přeplatků, které dlužník bude muset po dobu splácení zaplatit, jednak je to situace, kdy dlužník přecenil své možnosti a…

Poplatky předem

Poplatky předem

Jedná se o souhrn extra poplatků, které si některé společnosti hrdě účtují. Nejde o žádnou výhodu v podobě „zaplaťte nyní a nadále mějte klid". Naopak, jde o čistě obchodní záležitost, která…

Dražba

Dražba

Jedná se o událost, která je charakteristická pro každou exekuci. Dražba se zabývá prodejem majetku, který byl zabaven exekutorem. Tento majetek se prodává za účelem vynahrazení částky, kterou dlužník…

Registr dlužníků

Registr dlužníků

Tento pojem označuje souhrnnou databázi o dlužnících. V základu je tedy o nástroj určený pro věřitele, kteří chtějí mít jistotu, že půjčují své peníze správným lidem. V registru dlužníků se…

p.a.

p.a.

Jde o zkratku latinského slovního spojení per annum. Takto se označují ty úvěry, které mají úrokovou míru vedenou ročně, nikoliv měsíčně. Hodnota p.a. je vyjádřena v procentech. Celkově se úroková…

Měsíční splátka

Měsíční splátka

Jako měsíční splátka je označená částka, kterou je dlužník povinen každý měsíc odvádět věřiteli. Splátka je tvořena jistinou a úrokem, které určují její samotnou výši. Každoměsíční…

Fyzická osoba

Fyzická osoba

Jde o termín označující lidskou bytost v právním režimu. Jako fyzická osoba je označena každá lidská narozená bytost. Fyzická osoba nabývá své právní odpovědnosti až den svých osmnáctých…

Ručitel

Ručitel

Tato osoba je původcem celého hypotečního úvěru, respektive je jednou z hlavních podmínek. Jako ručitel je označován ten, kdo vlastní nemovitost, na kterou je uvaleno zástavní právo. Pokud by se v…

Prokazování příjmů

Prokazování příjmů

Tento pojem znamená poměrně složitý proces, při kterém musíte bance dokázat, že jste schopni splácet úvěr, který vám věřitel nabídnul. Abyste mohli dokázat, že na daný úvěr skutečně máte…

Způsoby splácení hypotéčního úvěru

Způsoby splácení hypotéčního úvěru

Hypoteční úvěr lze splácet vícerem způsobů. Existují základní tři druhy splácení, které se volí podle specifických požadavků samotného klienta. Mnohé společnosti, ať už se jedná o banky anebo o…

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář označuje jednu z nejdůležitějších položek, co se týče dlužníka. Ten by se měl podle splátkového kalendáře řídit, aby nedošlo k rozporu s úvěrovou smlouvou. Jednoduše…

Žadatel o úvěr

Žadatel o úvěr

Jde o osobu, která podá žádost o úvěr. Může jít tedy o klienta jak bankovní, tak nebankovní společnosti. Nehraje roli ani typ požadovaného úvěru. Ať už bude klient žádat o hypotéku, anebo…

Zástava nemovitostí

Zástava nemovitostí

Jde o charakteristickou činnost, kterou je nutné provést ještě předtím, než si vezmete hypoteční úvěr. Ručit nemovitostí je jednou z hlavních podmínek každého hypotečního úvěru. Zástava…

Úředně ověřený podpis

Úředně ověřený podpis

K mnohým úkonům v oblasti finančnictví, ale nejenom zde, je velmi důležitý úředně ověřený podpis. Jde o podpis, který bude ověřený dle platných norem. Úředně ověřený podpis je důležité…

Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva

Tato smlouva je základem každého úvěru. Je sjednávána mezi žadatelem o úvěr a danou bankovní či nebankovní společností. Později jsou tyto dvě strany označovány jako dlužník a věřitel. Úvěrová…

Vyplácení exekucí

Vyplácení exekucí

Tato služba slouží jako jedna z posledních záchran pro ty, kteří mají problémy se splácením svých úvěrů. Vyplácení exekucí je nejčastěji prováděno pomocí neúčelového úvěru, kterým je i…

Vinkulace

Vinkulace

Pod tímto termínem se skrývá způsob vyplácení pojistného plnění vzhledem k zastavené nemovitosti. To znamená, že pokud je vaše nemovitost pod zástavním právem a odehraje se nějaká, například…

Úmor

Úmor

Tento pojem označuje součást měsíční splátky. Kromě úmoru se do měsíční splátky započítává také úrok. Tyto dvě složky každý měsíc v rámci měsíční splátky snižují jistinu. Úmor je tedy…

Úroková míra

Úroková míra

Jedná se o procentuální vyjádření navýšení částky, kterou věřitel poskytnul svému klientovi. Úroková míra je vedena nejčastěji jako roční, někdy je však možné setkat se i s měsíčním…

Věřitel

Věřitel

Jako věřitel je označen ten, kdo zjednodušeně řečeno půjčuje peníze. Nejčastěji je to tedy bankovní anebo nebankovní společnost. Setkat se můžete i s označeními jako půjčující anebo investor…